Відділ доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти

Відділ доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Був створений в 1969 р., як підготовче відділення для учнівської молоді при Івано-Франківському педінституті , за час своєї роботи зазнав значних змін та реорганізацій.

З метою забезпечення якісної підготовки абітурієнтів до вступу в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в 1994 р., створено підготовчі вечірні платні курси, які з 2004 р. суттєво реорганізовані відповідно Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

В період з 1994 по 2018 роки слухачами підготовчих курсів стали більш ніж 6200 осіб, переважна більшість яких вступила на навчання в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», а також інші вищі навчальні заклади України.

З 1992 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника здійснює навчання української молоді, яка проживає за межами України. Висококваліфікований склад науковців університету готує фахівців українознавчих напрямів для українських шкіл та просвітницько-культурних установ української діаспори за такими спеціальностями: «Українська мова та література», «Історія України», «Музичне виховання», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», «Педагогіка та методика початкового навчання» та ін.

На підготовче відділення нашого університету направлялася на навчання українська молодь культурно-просвітницькими товариства Білорусії, Росії, Казахстану, Молдови, Румунії.

Сьогодні при Університеті діє міжнародна лінгвістична школа з вивчення української мови та культури для іноземних громадян «Карпатська українознавча школа», що є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Одним із основних завдань Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є створення та запровадження системи конкурсного відбору та підготовки до навчання талановитої, здібної молоді, забезпечення її професійної орієнтації, розвиток і виховання гармонійно розвиненої особистості.

Підготовчі курси створені при Інституті післядипломної освіти та довузівської підготовки Університету відповідно до ліцензії на право здійснення підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади. Курси покликані забезпечувати умови для високоефективного навчання слухачів на основі постійного удосконалення якості навчального процесу, впровадження прогресивних методик навчання з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

Метою підготовчих курсів є проведення профорієнтаційної роботи, поширення інформації про Університет, якісна підготовка учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, випускників загальноосвітніх навчальних закладів минулих років, студентів і слухачів професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до зовнішнього незалежного оцінювання, вступу до вищих навчальних закладів і на перший курс коледжів Університету.

Завдання відділу

  • Організація роботи по забезпеченню формування контингенту абітурієнтів.
  • Організація тренінгів, сертифікаційних курсів, короткострокових освітніх програм і проектів;
  • Методичне забезпечення організації сертифікаційної освіти; систематизація методичних та інформаційних матеріалів; впровадження сучасних педагогічних технології продуктивного, диференційованого, розвиваючого навчання;
  • Організація навчальної роботи з підготовки слухачів до складання незалежного оцінювання якості освіти і вступу в університет за ліцензованими напрямами та спеціальностями.
  • Організація роботи по налагодженню зв’язків з районними відділами освіти, школами, іншими навчальними закладами з метою проведення профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи.
  • Організація очних та дистанційних підготовчих курсів на базі університету для учнів 11-х та 9-х класів шкіл.
  • Участь у роботі приймальної комісії університету.

Навчання на підготовчих курсах базується на програмах навчальних предметів загальноосвітніх навчальних закладів із урахуванням вимог до зовнішнього незалежного оцінювання. Навчальний план містить предмети, з яких проводяться тестування в регіональних центрах оцінювання якості освіти.

Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною (по суботах і неділях), вечірньою (у будні дні) та дистанційною формами навчання. Дистанційна форма навчання дозволяє слухачам підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів самостійно, використовуючи спеціально розроблені педагогічні технології, рекомендації, розширені комплекти методичної та довідкової літератури, контрольні роботи, тестові завдання минулих років. Слухач за допомогою досвідчених викладачів має можливість реально оцінювати рівень своєї підготовки, її динаміку з певного предмету, ознайомитися з рівнем вимог до попереднього письмового тестування.

Навчання на підготовчих курсах здійснюється у таких формах:

■ навчальні аудиторні заняття;

■ виконання індивідуальних і практичних завдань з подальшим аналізом;

■ самостійна робота;

■ контрольні заходи (для проведення поточного та підсумкового контролю для слухачів розроблені тести, комплексні контрольні завдання з усіх дисциплін).  Основними видами занять є:

■ лекції;

■ практичні заняття (семінари);

■ консультації.

Контрольні заходи слухачів та самостійна робота здійснюються як у межах Університету, так і в домашніх умовах.

Курси мовної підготовки

Курси мовної підготовки проводяться на базі відділу доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, створені в 2012 році як постійно діючі комерційні курси із вивчення іноземних мов на договірній основі.

Головним завданням Курсів є – різнорівневе короткострокове та довготривале навчання іноземних мов відповідно до потреб слухачів.

Курси мовної підготовки пропонують:

вивчення англійської, німецької, французької, італійської, іспанської, латинської, угорської, польської, чеської та ін. мов, мови комп’ютерного програмування, а також вивчення української та російської мов як іноземної для різної категорії слухачів з різним рівнем підготовки – починаючи від початкового до середнього і вищого рівнів.

Курси розраховані на різний контингент слухачів – студенти 1-5 курсів, магістранти, аспіранти, співробітники, викладачі, студенти інших вузів Івано-Франківська, а також учні старших класів. Курси також надають послуги фірмам та організаціям, які бажають колективно вивчати іноземні мови (із виїздом на підприємство).
Мета навчання — опанування слухачами такого рівня знань, умінь та навичок, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікаційну спроможність у сферах повсякденного, професійного та ситуативного
спілкування в усній та письмовій формах.
Тривалість курсу залежить від цільової установки слухачів і може варіювати в залежності від потреби та інтенсивності вивчення мов (тривалістю від декількох тижнів до 1-2 років).