КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

здійснює фахове вдосконалення, поглиблення, розширення і оновлення професійних компетентностей педагогічних, науково-педагогічних працівників і управлінських кадрів у галузі освіти, працівників методичних відділів, спеціалістів психологічних служб з акредитованих в університеті спеціальностей відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Вашій увазі пропонуються різноманітні форми підвищення кваліфікації – тренінги, майстер-класи, лекційні, практичні заняття, розроблені провідними фахівцями Університету з урахуванням сучасних міжнародних і вітчизняних підходів та інноваційних технологій навчання.

Початок навчання – за фактом формування груп слухачів.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації платне. Розмір оплати встановлюється відповідно до кошторису витрат.

Форма навчання:- очно-заочна за накопичувальною системою

Накопичення кредитів ЄКТС (навчальних годин) здійснюється на основі реалізації індивідуальної траєкторії навчання. Слухачі курсів підвищення кваліфікації можуть накопичувати освітні кредити (години), обираючи будь-які програми підвищення кваліфікації чи їх складові (модулі тощо),

За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним і науково-педагогічним працівникам видається  документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному вебсайті Інституту продовж 15 календарних днів після завершення курсів.

Додаткову інформацію можна отримати в Інституті післядипломної освіти та довузівської підготовки за телефоном: +38(0342) 596157. Адреса: м. Івано-Франкіівськ, вул. Шевченка,57. 

Знайти нас на карті (натиснути, щоб переглянути)

Для ефективного планування підвищення кваліфікації пропонуємо електронну форму реєстрації розміщену за покликанням  Реєстрація на курси