Мовні школи, курси та тренінги

МІЖНАРОДНА МОВНА ШКОЛА

З ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА  КУЛЬТУРИ

Міжнародна мовна школа з вивчення української мови та культури для іноземних громадян «Карпатська українознавча школа» є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки (далі Мовна школа), що створена відповідно до положень статуту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – Інститут та Університет відповідно).

Метою діяльності Мовної школи є надання освітніх послуг у сфері вивчення української мови та культури, ознайомлення іноземних громадян з числа потенційних вступників з звичаями та традиціями України та здійснення їх підготовки до вступу в Університет та інші ВНЗ України.

ЗАВДАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ МОВНОЇ ШКОЛИ

Головними завданням роботи мовної школи є: практика усного та письмового мовлення в типових ситуаціях спілкування, адаптація та підготовка слухачів до вступу в Університет. Після закінчення курсів слухачі здобувають можливість читати художню літературу, брати участь в усному спілкуванні в обсязі матеріалу, передбаченого програмою, а також письмово викладати свої думки.

Розширення можливості слухачів в мовній практиці українською мовою, їх професійна орієнтація.

Основою для розробки навчальних програм з вивчення української мови як іноземної під час Мовної школи є «Єдині типові навчальні програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації».

Заняття проходять за комунікативною методикою. Під час занять лектори використовують різні навчально-методичні матеріали, а також власні підручники та посібники. Форми роботи на заняттях змінюються: робота у групі, у парах і самостійно. Слухачі Мовної школи мають можливість зануритися у мовне середовище, активно використовувати здобуті на заняттях знання у реальних ситуаціях спілкування на вулиці, у громадських місцях і транспорті. Протягом школи студенти працюють над проектом, який презентують у кінці школи.

Навчальними програмами передбачено проведення: – вступного тестового контролю; – поточного тестового контролю; – підсумкового іспиту.

Навчальні програми розраховані на 2-6 тижнів в залежності від побажань та можливостей замовника освітніх послуг, в окремих випадках термін навчання та строки можуть бути змінені на підставі відповідних заяв учасників навчальних курсів або з підстав, передбачених цим Положенням та іншими актами Університету.

Участь у міжнародній мовній школі «Карпатська українознавча школа» включає: інтенсивний курс з української мови (усі навчальні та інформаційні матеріали, сертифікат); щоденні кави-перерви; післяобідні лекції спеціалістів із різних сфер, кіноклуби, круглі столи, зустрічі з відомими людьми (письменниками, діячами культури та мистецтва); навчальні екскурсії Івано-Франківськом та областю; мовна практика (тандем-заняття) з носіями української мови.

Загальна структура курсу:

  • інтенсивний курс української мови 60 год.
  • культурно-освітні заходи 35 год.
  • краєзнавчі мандрівки 35 год.
  • проектна робота 10 год.
  • домашня робота 20 год.

Заняття з української мови

Заняття відбуваються у групах (до 10 осіб) залежно від рівня знань мови.

На початковому етапі слухачі здобувають основи мовної та комунікативної компетенції. На середньому етапі збагачують свій лексичний запас, підвищують рівень знань з практичної граматики. На вищому етапі іноземні слухачі удосконалюють уміння володіти українською мовою.

Тривалість заняття – 2 академічні години. Заняття проводиться у відповідно обладнаній аудиторії в приміщенні Університету.

Країнознавча програма

Культурно-освітні заходи: лекції, доповіді, навчальні екскурсії, зустрічі, кіноклуби, круглі столи мають на меті ознайомити учасників Мовної школи із суспільно-політичним життям, історією, культурою, мистецтвом, літературою, релігією та економікою України та Івано-Франківщини зокрема.

Загальна тривалість країнознавчої програми – 35 годин.

Мандрівки

Краєзнавчі мандрівки мають на меті безпосередньо ознайомити учасників Літньої школи з історико-архітектурними пам’ятками, звичаями і традиціями, природою, реальним життям і побутом українців. Студенти відвідують Карпати і мандрують Івано-Франківщиною.

2.7. Заняття на курсах проводяться відповідно до розкладу, який узгоджується між викладачем та слухачами курсів.

Проект-зразок розкладу занять

9.00 – 10.45 – Заняття з української мови.

10.45 – 11.15 – Перерва на каву.

11.15 – 13.00 – Заняття з української мови.

13.00 – 14.30 – Перерва на обід.

15.00 – 18.00 – Культурно-освітній захід.

Після закінчення курсів слухачі, що здали підсумковий іспит, отримують сертифікат про спеціалізовану підготовку з української мови, встановленого зразка. Видача сертифікатів про спеціалізовану підготовку з української мови, та дублікатів здійснюється на Інститутом післядипломної освіти та довузівської підготовки.

При вступі на навчальні курси кандидати подають: заяву встановленого зразка; копію паспорта з візою для в’їзду в Україну; медичну довідку про можливість навчання в Україні; медичну довідку про результати аналізу на СНІД; страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги); копію свідоцтва про народження; 8 фото розміром 4×6 см; довідку з правоохоронних органів про те, що кандидат не притягався до відповідальності за правопорушення.