Фізика

Тематика орієнтовних курсів для підвищення кваліфікації вчителів фізики

МОДУЛЬ І. «УРОК ФІЗИКИ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ»

 1. Реалізація компетентнісно-зорієнтованого підходу на уроках фізики.
 2. Нетрадиційні форми проведення уроку фізики.
 3. Технологія розвитку критичного мислення. Інтегральна освітня технологія.

 

МОДУЛЬ ІІ. «НАВЧАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ»

 1. Формування експериментальних умінь учнів
 2. Реальний фізичний експеримент.
 3. Сучасні віртуальні інтернет-лабораторії.

 

МОДУЛЬ ІІІ. «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В ШКОЛІ»

 1. Сучасні мобільні застосунки для вивчення фізики.
 2. Сервіси Google у роботі вчителя фізики.
 3. Сучасні віртуальні лабораторії.

 

МОДУЛЬ ІV. «СИСТЕМА РОБОТИ ІЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ»

 1. Організація гурткової роботи.
 2. Методика розв`язування задач з фізики.
 3. Нестандартні способи розв`язування задач з фізики.

 

МОДУЛЬ V. «STEAM-ОСВІТА – ОСВІТА СУЧАСНОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙ МАЙБУТНЬОГО»

 1. Теоретичні та практичні основи STEAM – напряму в освіті.
 2. Реалізація STEAM – освіти у навчально-виховному процесі з фізики.