Фізична культура

Тематика курсів з підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури
Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
1. Технологія і методика викладання модулів «Черлідинг», «Крофбол»,
«Флорбол», «Бадмінтон» – 30 годин (1 кредит ЄКТС)
2. Інноваційні засоби і технології у фізичній культурі школярів – 30
годин (1 кредит ЄКТС)
3. Сучасні технології розвитку функціональних резервів організму
дітей і підлітків засобами фізичної культури- 30 годин (1 кредит
ЄКТС)
4. Компетентнісний підхід у фізичній культурі школярів – 30 годин (1
кредит ЄКТС)
5. Психологічний супровід фізичної культури в школі – 30 годин (1
кредит ЄКТС)
6. Сучасні вимоги до матеріально-технічного забезпечення фізичної
культури в школі -30 годин (1 кредит ЄКТС)
7. Методика формування валеологічних знань в системі фізичної
культури учнів – 30 годин (1 кредит ЄКТС)
8. Школи здоров’я – 30 годин (1 кредит ЄКТС)
9. Cучасні технології тестування фізичної і функціональної
підготовленості школярів – 30 годин (1 кредит ЄКТС)
10. Ігрові та здоров’я зберігаючі технології на уроках фізичної
культури
11. Дихальна гімнастика – 30 годин (1 кредит ЄКТС)
12. Безпека учнів під час занять фізичними і спортивними вправами – 30
годин (1 кредит ЄКТС)
13. Фізична культура в школі у контексті концепції Нової
Української школи