Хімія

Модуль 1.1.Прикладні аспекти хімії природних сполук 

Модуль 1.2.Хімічний експеримент та сучасні освітні технології 

Модуль 1.3.Прикладні аспекти медичної та фармацевтичної хімії

Модуль 1.4.Прикладні аспекти харчової та токсикологічної хімії

Модуль 2.1. Методика навчання природничим дисциплінам

Модуль 2.2. Сучасні підходи у навчанні хімії

Модуль 2.3. Основи хімічної технології

Модуль 2.4. Теорія неорганічної хімії