Інформація

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника здійснює підвищення кваліфікації працівників різних закладів культури – будинків культури, музичних шкіл:

  • викладачів мистецьких шкіл  класу теоретичних і хорових дисциплін
  • викладачів мистецьких шкіл класу фортепіано
  • викладачів мистецьких шкіл класу баяна та акордеона
  • викладачів мистецьких шкіл класу скрипки, віолончелі
  • викладачів мистецьких шкіл класу народних струнних інструментів (бандура, гітара, цимбали)
  • викладачів мистецьких шкіл класу духових інструментів та хореографії
  • викладачів мистецьких шкіл класу образотворчого мистецтва
  • директорів та заступників директорів мистецьких шкіл

Працівники культури та митці – професіонали і аматори, керівники художніх і творчих колективів, усі, хто працює у царині культури і мистецтва, – мають змогу під час навчання в Інституті обмінюватися досвідом, слухати лекції  і практичні заняття  провідних викладачів, професорів Університету.

Глибока та різнобічна модернізація процесу підвищення кваліфікації вимагає пошуку нових підходів до організації навчального процесу. Саме тому в Інституті  запроваджено проблемно-модульний принцип навчання, що дає можливість поєднувати переваги типових навчально-тематичних планів і програм з максимальною індивідуалізацією навчання. Система модульного навчання надає можливість зосередитися на пошуку шляхів вирішення проблем практично-прикладного значення через оновлення теоретичних знань, вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду й сприяє виробленню потреб у постійній фаховій самоосвіті, посиленню мотивацій до саморозвитку.

До навчального процесу Інституту, наукової та методичної роботи залучаються професори, доценти та викладачі всіх кафедр Університету, а також провідні науковці, діячі культури і мистецтв України.

Під час лекційних і практичних занять, круглих столів і дискусій, виробничих та інноваційних ігор, відеотренінгів, учасники навчання з підвищення кваліфікації набувають унікальних компетентностей, практичних навичок, переймають кращий досвід своїх колег.

За результатами навчання кожен учасник отримає свідоцтво про підвищення кваліфікації, яке засвідчує проходження навчання – підвищення кваліфікації.

Наш університет здійснює діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до п. 2 ст. 59 Закону України «Про освіту», згідно з яким педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в закладах освіти, що провадять освітню діяльність за акредитованими освітніми програмами. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження відповідно до  порядку підвищення кваліфікації.

Запис за телефоном: 0(342)596157.

Електронна пошта Інституту: idpo@pnu.edu.ua

Перевірка достовірності свідоцтва про підвищення кваліфікації за лінком: https://docs.pnu.edu.ua/