Інформація

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника здійснює підвищення кваліфікації працівників різних закладів культури–будинків культури, музичних шкіл:

  • Викладачі мистецьких шкіл області класу теоретичних і хорових дисциплін
  • Викладачі мистецьких шкіл класу фортепіано
  • Викладачі мистецьких шкіл класу баяна та акордеона
  • Викладачі мистецьких шкіл класу фортепіано
  • Викладачі мистецьких шкіл області класу скрипки, віолончелі
  • Викладачі мистецьких шкіл області класу народних струнних інструментів (бандура, гітара, цимбали)
  • Викладачі мистецьких шкіл області класу духових інструментів та хореографії
  • Викладачі мистецьких шкіл області класу образотворчого мистецтва

Працівники культури та митці – професіонали і аматори, керівники художніх і творчих колективів, усі, хто працює у царині культури і мистецтва, – мають змогу під час навчання в Інституті обмінюватися досвідом, слухати лекції  і практичні заняття  провідних викладачів, професорів Університету.

Глибока та різнобічна модернізація процесу підвищення кваліфікації вимагає пошуку нових підходів до організації навчального процесу. Тому в Інституті  запроваджено проблемно-модульний принцип навчання, що дає можливість поєднувати переваги типових навчально-тематичних планів і програм з максимальною індивідуалізацією навчання. Система модульного навчання надає можливість зосередитися на пошуку шляхів вирішення проблем практично-прикладного значення через оновлення теоретичних знань, вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду та сприяє виробленню потреб у постійній фаховій самоосвіті, посиленню мотивацій до саморозвитку.

До навчального процесу Інституту, наукової та методичної роботи залучаються професори, доценти та викладачі всіх кафедр Університету, а також провідні науковці, діячі культури і мистецтв України.

Під час лекційних і практичних занять, круглих столів і дискусій, виробничих і інноваційних ігор, відеотренінгів, учасники навчання з підвищення кваліфікації набувають унікальних знань, практичних навичок, переймають кращий досвід своїх колег.

За результатами навчання кожен учасник отримає електронний сертифікат, який засвідчує проходження навчання – підвищення кваліфікації.

Наш університет здійснює діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до п. 2 ст. 59 Закону України «Про освіту», згідно з яким педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в закладах освіти, що провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження. Порядок підвищення кваліфікації

Запис за телефоном: 0(342)596157.

Електронна пошта Інституту: idpo@pnu.edu.ua