Історія

Методика викладання історії та
організація краєзнавчої роботи в школі

Тема

Тема 1. Сучасні підходи до вивчення історії Стародавнього світу в школі .
Тема 2. Методика вивчення давньої і середньовічної України в школі.
Тема 3. Нові підходи до викладання медієвістичних студій.
Тема 4. Нові підходи до вивчення ранньомодерної історії України в сучасній школі.
Тема 5. Сучасні методичні підходи до вивчення історії України наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.
Тема 6. Методологічні підходи викладання історії України ХХ – початку ХХІ ст. у школі (10–11 клас).
Тема 7. Методика викладання історії країн Західної Європи ХХ – початку ХХІ ст.
Тема 8. Актуальні проблеми історії зарубіжних слов’ян (ХІХ – ХХ ст.).
Тема 9. Компетентнісний підхід на уроках історії.
Тема 10. Організаційні форми й основні напрями шкільної краєзнавчої роботи.
Тема 11. Методика підготовки і написання учнівських наукових робіт з історії та історичного краєзнавства
Тема 12. Шкільний музей і пам’яткоохоронна робота в структурі шкільного краєзнавства.