Історія

Історія

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання пройшов декілька етапів у своєму становленні.

У 1969 році на базі Івано-Франківського педінституту було створено підготовче відділення для робітничої та сільської молоді, яке за час свого функціонування зазнавало суттєвих змін та реорганізацій.

У 1977 році в Івано-Франківському педагогічному інституті імені Василя Стефаника, після започаткування роботи факультету підготовки та підвищення кваліфікації директорів шкіл, розпочав роботу відділ післядипломної освіти.

У 1991 році створено факультет підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, де з 1993 року проводилася перепідготовка фахівців з таких спеціальностей:

7.050106 “Облік і аудит”, напрям перепідготовки 0502 Менеджмент;

7.050201 “Менеджмент організацій”, напрям перепідготовки 0502 Менеджмент;

7.040101 “Психологія”, напрям перепідготовки 0401 Психологія.

Згодом на базі окремих структурних підрозділів: відділення післядипломної освіти та підготовчого відділення, створено Інститут доуніверситетської та післядипломної освіти. У різні роки його очолювали провідні науково-педагогічні працівники: Хрущ Василь Дем’янович – кандидат педагогічних наук, професор; Іванцев Ігор Денисович – кандидат історичних наук, доцент; Горішній Зіновій Іларіонович – кандидат педагогічних наук, доцент.

З метою забезпечення якісної підготовки абітурієнтів для вступу до університету в 1994 році створено підготовчі вечірні платні курси, які з 2004 року було реорганізовано відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Статуту університету.

30 червня 2009 року у результаті реорганізації Інституту доуніверситетської та післядипломної освіти створено Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (ЦПОДП). З 2011 року центр здійснює перепідготовку фахівців за базовими напрямами (спеціальностями), які мають IVрівень акредитації в університеті.

23 квітня 2004 року з метою впровадження в навчальний і науково-дослідний процес університету сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, насамперед дистанційного навчання, створено Центр дистанційного навчання та контролю знань. Директором Центру призначено Федорука Павла Івановича – доктора технічних наук, професора, Академіка Академії Технологічних Наук України.

12 грудня 2012 року наказом ректора № 271-к ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” створено Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, до складу якого ввійшли: відділ доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти, відділ дистанційного навчання та моніторингу якості освіти, відділ післядипломної освіти. Очолив інститут Нагорняк Михайло Миколайович – доктор політичних наук, професор.